Хардуерно обслужване на компютри, монитори и принтери на клиентската организация
Софтуерно обслужване на операционните системи и стандартните офис приложения на компютрите в клиентската организация
Отдалечено обслужване на компютрите и информационните системи, физическа реакция в рамките на 1 час

Клиентите на „Булком Компютри Русе“ ЕООД получават професионално и надеждно обслужване в работното време на съответните организации, гарантиращо нормалната работа на техните ИТ структури. Ще Ви предложим максимално бърза реакция за отстраняване на хардуерни и софтуерни проблеми и за възстановяване на работоспособността на компютърните системи в офиса Ви.

Абонаментната поддръжка Ви гарантира професионална техническа помощ, без това да повиши разходите на Вашата дейност. Чрез заплащането на фиксирана месечна такса екип от специалисти ще се грижи зa работоспособността на Вашите системи и отстраняването на проблеми, които пречат на Вашата дейност. Превантивният характер на поддръжката гарантира минимален риск от неочаквано прекъсване работата на системите Ви.

Техническата помощ включва администриране на цялата информационна структура на фирмата – операционни системи, приложен софтуер, антивирусна защита, поддръжка на всички работни станции и периферни устройства – принтери и скенери, сървъри, мрежа и мрежово оборудване.

 

Предлагаме още:

Управление на информацията
Администриране на всички изградени мрежи в клиентската организация
Проектиране, изграждане и управление на лан мрежи
Проектиране, изграждане и управление на Wi-Fi мрежи
Проектиране, изграждане и управление на мрежи с VLan свързаност
Проектиране, изграждане и управление на защитена връзка (VPN, IPSec, WiredGuard) между отдалечени клиентски обекти
Проектиране, изграждане и управление на системи за видеонаблюдение
Проектиране, изграждане и управление на сървъри за домейн контролер, осигуряващ и контролиращ работата на компютрите от локалната мрежа в активна директория
Проектиране, изграждане и управление на защитни стени тип „Next-Generation Firewall“
Проектиране, изграждане и управление на „Proxmox VE“ системи, служещи за корпоративна виртуализация на работните сървъри, за архивиране и възстановяване на виртуални машини, контейнери и физически хостове и защита на пощенски сървъри!

Проектиране и изграждане на системи за управление на мрежовия трафик на данни, за контрол, архивиране и незабавно възстановяване на информацията, отговарящи на изискванията на НМИМИС (Наредба за минималните изисквания за мрежовата и информационната сигурност) и ЗК (Закон за киберсигурност).

 

ЦЕНИ на месечен абонамент:

До 5 компютърни системи 40.00лв/мес. на система
От 5 до 12 компютърни системи 35.00лв/мес. на система
Над 12 компютърни системи 500.00лв/мес., независимо от броя компютри

Цените са с включен 20% ДДС, като при предплащане на едногодишен договор се заплащат 11 месечни такси.

 

            „Булком Компютри Русе“ ЕООД ще извърши първоначален БЕЗПЛАТЕН оглед на структурата на мрежата от компютърни системи, както и на всички включени в нея устройства (компютри, монитори, принтери, скенери и др. периферия).

            При сключване на договор за месечен абонамент получавате БЕЗПЛАТНА профилактика на настолни компютри веднъж в годината (почистване от прах, преглеждане на състоянието на отделните компоненти, подмяна на термоконтактни пасти и подложки, профилактика на вентилаторите), а за преносими компютри – 2 пъти годишно (на около 6 мес.).

 

© Copyright 2020 | "Булком Компютри Русе" ЕООД